Produkter - forlængbare

Produkter

BAYOS er et innovativt fundamentssystem uden behov for støbning med beton. Det er hurtigt at opbygge stabile fundamenter til sommerhuse, containere, carporte, trafikskilte, solcelleanlæg, reklameskilte, legepladser, bænke, skraldespande ...

Anbefalet belastning af professionelle skruer

Værdierne i grafen angiver belastningsevnen bestemt for jordtypen: Halvfast lerjord.

Hver situation kræver dimensionering, kontakt forhandleren.

  • Værdierne er reduceret med en sikkerhedsfaktor på 35%.
  • Værdierne i grafen er kun omtrentlige.
  • Skruerne bør vælges ud fra statiske beregninger og resultaterne af træthedsprøvninger på det aktuelle sted.
  • Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af valg af underdimensionerede eller ukorrekte skruer.